dilluns, 10 d’octubre de 2011

Acrostic Rafa

80 ANYS -  FELIÇ ANIVERSARI RAFA !
                                                                 
R  EFLEXIU              
    A  TRAFEGAT                              
         F  ANTÀSTIC                    
             A  NIMADOR                  J  OVIAL
      U  NIVERSAL
            N  ARRADOR                                    
                 C  APTIVADOR
                      A  GRADABLE
                           D  IVERTIDOR
                                E  NTUSIASTA                                                                            
                                     LL  AMINER      
                                            A  GOSARAT
                                                                             
                                                                         
          U  TÓPIC                                        
               R  IALLER
                    P  ALLASO                                          
                        I  MAGINÀRI
                            N  ICARAGÜENC
                                 E  SPECTACULAR
                                      S  ENSACIONAL
   ROSA, 1 D'OCTUBRE DE 2011
     
         FAMÍLIA  LLORT JUNCADELLA